Roczniki Biblioteczne

62, 2018

2019

Pages: 336

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Od Redakcji
( )

Valentin Mantskovit — A Polish-born printer in sixteenth-century Hungary
(Marta Špániová, Lucia Lichnerová, Zuzana Nemcová)

„Philosophical Transactions of the Royal Society” Henry’ego Oldenburga z la...
(Aneta Firlej-Buzon)

More >

61, 2017

2018

Pages: 392

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką dru...
(Klaudia Socha)

Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba...
(Katarzyna Krzak-Weiss)

Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archi...
(Michał Bartoszak)

More >

60, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Od Redakcji
(Editors )

Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatolo...
(Jadwiga Konieczna)

Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji
(Irena Socha)

More >

59, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru ...
(Dorota Sidorowicz-Mulak, Arkadiusz Wagner)

Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego ...
(Aneta Firlej-Buzon)

Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (1915–1969). Po...
(Bożena Koredczuk)

More >

58, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

„Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la...
(Michał Choptiany)

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa H...
(Weronika Karlak)

Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920
(Hanna Łaskarzewska)

More >

57, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Drukarstwo warszawskie w latach 1795–1806
(Kazimierz Ossowski)

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914
(Małgorzata Rowicka)

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy ...
(Michał Pszczółkowski)

More >

56, 2012

2012

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki ...
(Małgorzata Skibińska)

Wacław Łastouski i kultura książki Białorusi
(Larysa Dounar)

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnic...
(Michał Rogoż)

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem tr...
(Arkadiusz Wagner)

More >

55, 2011

2011

Profesor Kazimiery Maleczyńskiej badania dziejów książki
(Barbara Bieńkowska)

Znaczenie badań Profesor Kazimiery Maleczyńskiej dla Muzeum Papiernictwa w ...
(Maciej Szymczyk)

Kazimiera Maleczyńska jako redaktor „Roczników Bibliotecznych” (1981–2010) ...
(Anna Żbikowska-Migoń)

Z problematyki staropolskiej książki rękopiśmiennej: kopiariusze i zbiory m...
(Maciej Matwijów)

More >

54, 2010

2010

Antonio Possevino (SJ) i jego rozprawa "Cultura ingeniorum" (1598) o wychow...
(Andrzej Dróżdż)

Z dziejów książki naukowej w XVIII wieku. Analiza kompozycji przestrzenno-o...
(Jakub Jakubowski)

Sekularyzacja pruska bibliotek fundacji kościelnych w Nysie
(Krzysztof Pawlik)

Kulturotwórcza rola lwowskich wypożyczalni książek czynnych przy księgarnia...
(Maria Konopka)

More >

53, 2009

2009

O Kazimierzu Piekarskim - po latach
(Paulina Buchwald-Pelcowa)

U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego ...
(Krzysztof Migoń)

Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939
(Maciej Matwijów)

Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksan...
(Monika Mydel)

More >

52, 2008

2008

Jeszcze jeden polski sygnet o emblematyczych koneksjach (czyli kilka uwag o...
(Katarzyna Krzak-Weiss)

Wydawnicze losy twórczości Adama Mickiewicza w Królestwie Polskim
(Małgorzata Rowicka)

„Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w K...
(Anna Karczewska)

Pierwsza wypożyczalnia książek we Lwowie w końcu XVIII wieku
(Halina Rusińska-Giertych)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout