Roczniki Biblioteczne, 52, 2008

Jeszcze jeden polski sygnet o emblematyczych koneksjach (czyli kilka uwag o znaku firmowym Szymona Kempiniego)

AbstractDownload article

Wydawnicze losy twórczości Adama Mickiewicza w Królestwie Polskim

AbstractDownload articleDownload article

„Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905

AbstractDownload articleDownload article

Pierwsza wypożyczalnia książek we Lwowie w końcu XVIII wieku

AbstractDownload article

„Sznurek Pereł czyli Romansowy Chińczyk” – rękopiśmienna gazeta humorystyczna z czasów Księstwa Warszawskiego

AbstractDownload article

Z badań nad księgozbiorem prywatnym Samuela Bogumiła Lindego

AbstractDownload articleDownload article

Pracownicy bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918–1939

AbstractDownload articleDownload article

Bohdana Korzeniewskiego przygoda bibliotekarska

AbstractDownload articleDownload article

Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949

AbstractDownload articleDownload article

Materiały do historii Biblioteki PAN w Warszawie. Memoriał (1968) oraz Na PANskim chlebie. Ze wspomnień bibliotekarki. Notatki z lat 1966–1977. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Jadwiga Sadowska

AbstractDownload articleDownload article

Dziesięć lat poznańskiej „Biblioteki”(1997–2006)

Download articleDownload article

Recenzja: Józef Trypućko, Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Uzupełnił Michał Spandowski. Opracowali Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Warszawa 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Jacek Puchalski, Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918–1947. Studium bibliologiczne, Warszawa 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Helga Döhn, Die Sammlung Autographa der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. Autographenkatalog auf CD-ROM. Bearbeitet von.... – Wiesbaden 2005

Download articleDownload article

Recenzja: Evelina Kristanova, Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927–1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Maciej Szymczyk, Polski przemysł papierniczy 1945–1989. Duszniki Zdrój 2007

Download articleDownload article

Narodowy Zasób Biblioteczny – potrzeby i możliwości. Seminarium w Centralnej Bibliotece Wojskowej, 11 września 2007

Download articleDownload article

X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu 14–16 września 2007

Download articleDownload article

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń, 23–24 października 2007

Download articleDownload article

Krakowskie spotkanie badaczy książek, czasopism, bibliotek Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku

Download articleDownload article

Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury; ich typologia, organizacja i funkcje, Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 6–7 grudnia 2007

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2007

Download articleDownload article

Konkurs na artykuł naukowy na temat „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”

Download articleDownload article

Książki nadesłane

Download articleDownload article

Bronisław Zyska (31 VII 1922 – 10 VI 2006)

Download articleDownload article

Janusz Dunin-Horkawicz (26 VI 1931 – 27 VII 2007). Wspomnienie przyjaciela

Download articleDownload article

Franciszek Bonawentura Mincer (14 VII 1932 – 3 VIII 2007)

Download articleDownload article

Elżbieta Słodkowska (29 X 1927 – 17 XI 2007)

Download articleDownload article

Krystyna Bednarska-Ruszajowa (14 X 1945 – 15 IV 2008)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout