Roczniki Biblioteczne, 58, 2014, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

„Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la Ramée

AbstractDownload articleDownload article

Petrus Ramus (Pierre de la Ramée), Fabian Birkowski, Jan Brożek, Ramism, Ciceronianism, historical book collections, history of reading, marginalia

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica

AbstractDownload articleDownload article

Václav of Rovné, Ferdinandus Constantinus Niering, historical book collections, incunabula, provenance studies, Silesia

Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, libraries, museums, First World War, confiscations, safe-guarding cultural objects

Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych — problem wciąż otwarty

AbstractDownload articleDownload article

Polonica, cultural heritage, library collections, archive collections

O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)

AbstractDownload articleDownload article

Polish studies, literature studies, history of scholarship, bibliophily, private book collections, editing

Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012

Download articleDownload article

Andrzej Dróżdż, Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, Kraków 2013

Download articleDownload article

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, tom I. Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI–XVIII. Opracowanie i redakcja naukowa Stanisław Siess-Krzyszkowski, Kaja Stompór-Lesiecka, Alina Baran, Kraków 2013

Download articleDownload article

Bibliotekarstwo. Red. Anna Tokarska, Warszawa 2013

Download articleDownload article

Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavĕ Kašparové. K vydání připravily Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková a Milada Svobodová, Praha 2013

Download articleDownload article

Zrabowane — odzyskane. Dobra kultury — przypadek Polski. Międzynarodowa konferencja ekspercka, Kraków, 12–14 listopada 2014 roku

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2013

Download articleDownload article

Publikacje nadesłane

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout