Roczniki Biblioteczne, 59, 2015, ss.240

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Andreas Vesalius, Sigismund II Augustus, Anna Jagiellon, Sylwester Roguski, early printed books, Sigismund Augustus’ royal library, monumenta, Renaissance bookbinding in Kraków, Master David, Jerzy Moeller

Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sarah S. Banks, Bella C. Landauer, ephemera, collecting

Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (1915–1969). Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Władysław Sergiusz Kazanowicz, Books for Silesia, open library, library as the third place, Wrocław librarianship, history of books and libraries Wrocław

Zofia Dębicka — introligatorka z warszawskiej elity

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zofia Dębicka, history of Polish bookbinding, art of bookbinding

Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

library manuscripts, processing of library collections, inventory of library collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th century

O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

titles of academic books and papers, functions of titles, advertising function, persuasion tricks

Recenzje i przeglądy

Zapełnianie mapy Alticka — przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012

Pobierz artykułPobierz artykuł

Julian Wojtkowski bp, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012

Pobierz artykułPobierz artykuł

Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013

Pobierz artykułPobierz artykuł

Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013

Pobierz artykułPobierz artykuł

Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2. Frankfurt am Main 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kulturowa tożsamość książki. Pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie. Konferencja naukowa, Kraków, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, 20–22 listopada 2014 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tempus libri 2014. Książka w przemianach czasów. Szóste międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium, Český Krumlov, 23–26 października 2014 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Pobierz artykułPobierz artykuł

Publikacje nadesłane

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy