Roczniki Biblioteczne, 53, 2009

Artykuły

O Kazimierzu Piekarskim - po latach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego "Książka w Polsce XV i XVI wieku"

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksandra Birkenmajera

AbstractPobierz artykuł

Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Krakowskie druki okolicznościowe z okazji zaślubin Zygmunta I z Boną Sforzą (18 kwietnia 1518). Przyczynek do bibliografii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku

AbstractPobierz artykuł

Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodziei i tłumacza

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia "wydania III" "Bibliografi i dzieł Jana Kochanowskiego". Komunikat

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej - bez przyszłości? Przyczynek do dyskusji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NUKAT)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów

AbstractPobierz artykuł

"Nie robię sztuki, pomagam czytać". Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Materiały

Dzieje książki jako przedmiot ekspozycji muzealnej: przykład Muzeum Drukarstwa w Lyonie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje i przeglądy

Recenzja: Vocabularium parvum scripturae Latinae, Bratislava-Praha 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek

Pobierz artykułPobierz artykuł

W poszukiwaniu zagubionych książek - problemy restytucji zbiorów bibliotecznych na przełomie XX i XXI wieku

Pobierz artykułPobierz artykuł

VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów "Bibliografia w erze cyfrowej", Biblioteka Narodowa w Warszawie, 23-24 października 2008 (z dodatkiem osobistych refleksji autorki sprawozdania)

Pobierz artykułPobierz artykuł

"Biblioteka jako zjawisko socjokulturalne: historia i współczesność". Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Lwów, 15-17 października 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Artykuły

"Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kronika

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki i ich klienci. Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci", Kraków, 1-2 czerwca 2009

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2008

Pobierz artykułPobierz artykuł

Książki nadesłane

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nekrologi

Maria Błońska (19 VI 1926-28 VII 2008)

Pobierz artykuł

Maria Dembowska (15 XI 1914-26 VI 2008)

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy