Roczniki Biblioteczne, 53, 2009

O Kazimierzu Piekarskim - po latach

AbstractDownload articleDownload article

U źródeł współczesnej historiografii i książki: Kazimierz Piekarski i jego "Książka w Polsce XV i XVI wieku"

AbstractDownload articleDownload article

Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939

AbstractDownload articleDownload article

Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Aleksandra Birkenmajera

AbstractDownload article

Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej

AbstractDownload articleDownload article

Krakowskie druki okolicznościowe z okazji zaślubin Zygmunta I z Boną Sforzą (18 kwietnia 1518). Przyczynek do bibliografii

AbstractDownload articleDownload article

O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku

AbstractDownload article

Zagadka krakowskiego Terminusa. O sygnecie drukarskim oficyny Hieronima Wietora, propagatora erazmianizmu w Polsce

AbstractDownload article

Księgozbiór ks. Jana Bogusławskiego świadectwem zainteresowań cysterskiego kaznodziei i tłumacza

AbstractDownload articleDownload article

O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia "wydania III" "Bibliografi i dzieł Jana Kochanowskiego". Komunikat

AbstractDownload articleDownload article

Centralny katalog starych druków Biblioteki Narodowej - bez przyszłości? Przyczynek do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

Katalogowanie starych druków w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NUKAT)

AbstractDownload articleDownload article

Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów

AbstractDownload article

"Nie robię sztuki, pomagam czytać". Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki

AbstractDownload articleDownload article

Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Dzieje książki jako przedmiot ekspozycji muzealnej: przykład Muzeum Drukarstwa w Lyonie

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Vocabularium parvum scripturae Latinae, Bratislava-Praha 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007

Download articleDownload article

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek

Download articleDownload article

W poszukiwaniu zagubionych książek - problemy restytucji zbiorów bibliotecznych na przełomie XX i XXI wieku

Download articleDownload article

VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów "Bibliografia w erze cyfrowej", Biblioteka Narodowa w Warszawie, 23-24 października 2008 (z dodatkiem osobistych refleksji autorki sprawozdania)

Download articleDownload article

"Biblioteka jako zjawisko socjokulturalne: historia i współczesność". Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Lwów, 15-17 października 2008

Download articleDownload article

"Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej". Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4 grudnia 2008

Download articleDownload article

XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki i ich klienci. Między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci", Kraków, 1-2 czerwca 2009

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2008

Download articleDownload article

Książki nadesłane

Download articleDownload article

Maria Błońska (19 VI 1926-28 VII 2008)

Download article

Maria Dembowska (15 XI 1914-26 VI 2008)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout