Articles

Weronika Karlak

Articles

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica

AbstractDownload article

Václav of Rovné, Ferdinandus Constantinus Niering, historical book collections, incunabula, provenance studies, Silesia

Bożena Kumor-Gomułka, Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865–1945, Wrocław 2017

Download article

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek

Download article

O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013

Download article

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, [cz.] 1. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557; [cz.] 2. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547, Praha 2013; 2017

Download article

„Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015

Download article

Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015

Download article

Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”, 29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout