Artykuły

Weronika Karlak

Artykuły

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica

AbstractPobierz artykuł

Václav of Rovné, Ferdinandus Constantinus Niering, historical book collections, incunabula, provenance studies, Silesia

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek

Pobierz artykuł

O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013

Pobierz artykuł

„Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015

Pobierz artykuł

Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015

Pobierz artykuł

Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”, 29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy