Articles

Andrzej Mężyński

Articles

Ryszard Marciniak (1939–2009) — bibliotekarz i historyk doskonały

AbstractDownload article

Dziesięć lat poznańskiej „Biblioteki”(1997–2006)

Download article

Recenzja: Halina Tchórzewska-Kabata, Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844–1944, Warszawa 2010

Download article

W poszukiwaniu zagubionych książek - problemy restytucji zbiorów bibliotecznych na przełomie XX i XXI wieku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout