Articles

Katarzyna Krzak-Weiss : 0000-0003-0741-3281

Articles

Jeszcze jeden polski sygnet o emblematyczych koneksjach (czyli kilka uwag o znaku firmowym Szymona Kempiniego)

AbstractDownload article

Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów

AbstractDownload article

Sygnet drukarski. Zarys problemów badawczych

AbstractDownload article

O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku

AbstractDownload article

Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku

AbstractDownload article

Emil Zegadłowicz, Jan Kuglin, beautiful book trend, bibliophile edition, typography

„O miejsce książki w historii sztuki.” Red. Agnieszka Gronek, Kraków 2015

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout