Articles

Jerzy Krawczyk

Articles

Spiridion Wukadinović. Przyczynek do dziejów kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–1923

AbstractDownload article

Wydział Oświatowo-Bibliotekarski Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie 1946–1951

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout