Articles

Małgorzata Korczyńska-Derkacz

Articles

Jednodniówka jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej

AbstractDownload article

Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949

AbstractDownload article

Habilitacja Adama Łysakowskiego w świetle źródeł. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Małgorzata Korczyńska-Derkacz

AbstractDownload article

„Studia o Książce” (1970–1993) — koncepcje programowe i ich realizacja

AbstractDownload article

„Studia o Książce” (1970–1993), Polish academic journals, bibliological journals, Głombiowski Karol, Migoń Krzysztof

Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

Download article

Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016

Download article

Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout