Articles

Anna Karczewska

Articles

„Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905

AbstractDownload article

Recenzja: Bożena Koredczuk, Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout