Articles

Piotr Lechowski : 0000-0001-5057-9311

Articles

Problemy i organizacja powszechnego bibliotekarstwa publicznego w Polsce w latach 1945–1951

AbstractDownload article

Recenzja: Jacek Puchalski, Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918–1947. Studium bibliologiczne, Warszawa 2007

Download article

Grzegorz Nieć, Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout