Articles

Dorota Degen

Articles

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń, 23–24 października 2007

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout