Articles

Grzegorz Nieć

Articles

O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)

AbstractDownload article

Polish studies, literature studies, history of scholarship, bibliophily, private book collections, editing

Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej

AbstractDownload article

bookselling, “Dom Książki, ” antiquarian bookshops, bookselling periodicals, antiquarian auctions

Recenzja: Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu w  1977–1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2011, 367 s.   ISBN 978-83-60580-78-3

Download article

Kilka uwag na marginesie projektów ustawy o jednolitej cenie książki z 2015 i 2017 roku

Download article

Anna Karczewska, Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku, Kraków 2017

Download article

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout