Articles

Maria Kocójowa

Articles

Recenzja: Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011

Download article

Danuta Sieradzka, „Drukarstwo Województwa Śląskiego w latach 1920–1939”, Katowice 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout