Articles

Urszula Perkowska

Articles

Recenzja: Karol Estreicher, Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku. Opracował i  wstępem opatrzył Jan Brzeski. Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, XL, 264 s., il. Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 24. ISBN 978- -83-7638-212-8; ISSN 1425-851X

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout