Articles

Michał Choptiany

Articles

„Orator futurus”. Fabiana Birkowskiego lektura Ciceronianusa Pierre’a de la Ramée

AbstractDownload article

Petrus Ramus (Pierre de la Ramée), Fabian Birkowski, Jan Brożek, Ramism, Ciceronianism, historical book collections, history of reading, marginalia

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu, tom I. Katalog starych druków. Polonica z wieków XVI–XVIII. Opracowanie i redakcja naukowa Stanisław Siess-Krzyszkowski, Kaja Stompór-Lesiecka, Alina Baran, Kraków 2013

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout