Articles

Krzysztof Walczak

Articles

Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

AbstractDownload article

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Kalisz, biblioteki gimnazjalne, University Library in Poznań, Kalisz, secondary school libraries

Tempus libri 2014. Książka w przemianach czasów. Szóste międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium, Český Krumlov, 23–26 października 2014 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout