Articles

Олександр Седляр : 0000-0003-3787-9744

Articles

Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 40–50-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького)

AbstractDownload article

Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.)

AbstractDownload article

Заснування та перші роки діяльності товариства імені Михайла Качковського (1874–1877)

AbstractDownload article

Товариство ім. М. Качковського, Галичина, галицькі русофіли, видання для народу, Іван Наумович, Towarzystwo im. M. Kachkovskiego, Galicja, rusofi le galicyjscy, wydawnictwa ludowe, Ivan Naumovych, The Mykhailo Kachkovsky Society, Galicia, Galician Russophiles, popular literature, Ivan Naumovych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout