Articles

Dorota Kolenda : 0000-0003-1632-7502

Articles

Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej (Warszawa, 8–9 maja 2018)

Download article

„Ekslibris: znak własnościowy — dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 15 listopada 2017

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout