Articles

Bożena Hojka : 0000-0002-4591-4346

Articles

Perswazyjne aspekty typografii (na przykładzie reklamy prasowej)

AbstractDownload article

Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)

AbstractDownload article

Leon Marszałek (1912–1996), editing, publishing, bibliology

Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego

AbstractDownload article

Recenzja: Bibliologiczne wycieczki socjologa literatury

Download article

Co można wyczytać z okładek? Rozważania wokół "Tysiąca polskich okładek" Aleksandry i Daniela Mizielińskich

Download article

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractDownload article

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014

Download article

Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… (Anita Has-Tokarz, „Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout