Articles

Ewa Repucho

Articles

Projektowanie książki orientalnej według Leona Urbańskiego

AbstractDownload article

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów

AbstractDownload article

publishing, book design, typography, cover, visual communication, scientific book, bibliology, design thinking

Model kształcenia typografów według Leona Urbańskiego

AbstractDownload article

Estetyka zaangażowana. Rola "Poligrafiki" w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956

AbstractDownload article

Recenzja: Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii, 2013, R. 1, wol. 1, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, 118 s., il. ISSN 2299-9981

Download article

Między funkcjonalnością a estetyką publikacji podręcznikowych

Download article

"Nie robię sztuki, pomagam czytać". Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki

AbstractDownload article

Recenzja: Maciej Szymczyk, Polski przemysł papierniczy 1945–1989. Duszniki Zdrój 2007

Download article

Profesor Janusz Sowiński (20 III 1939–27 II 2015)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout