Articles

Bożena Koredczuk

Articles

Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783–1846)

AbstractDownload article

Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (1915–1969). Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?

AbstractDownload article

Władysław Sergiusz Kazanowicz, Books for Silesia, open library, library as the third place, Wrocław librarianship, history of books and libraries Wrocław

Recenzja: Rys dziejów Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z bibliografią publikacji Towarzystwa 1856–2008. Red. Dobrosława Gucia i Alicja Pihan-Kijasowa. T. 1–2, Poznań 2011

Download article

Badania humanistyczne w sieci, czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową („Komunikacja naukowa w humanistyce”, red. Emanuel Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017)

Download article

Recenzja: Anna Gruca, Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout