Articles

Weronika Karlak

Articles

Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu. Postscriptum do artykułu Josefa Hejnica

AbstractDownload article

Václav of Rovné, Ferdinandus Constantinus Niering, historical book collections, incunabula, provenance studies, Silesia

Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim polskich bibliotek

Download article

O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013

Download article

„Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015

Download article

Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015

Download article

Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”, 29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout