Articles

Ewa Wójcik

Articles

Zawodowe kontakty lwowskiego antykwariusza Zygmunta Igla w świetle zachowanych źródeł archiwalnych

AbstractDownload article

"Biblioteka jako zjawisko socjokulturalne: historia i współczesność". Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Lwów, 15-17 października 2008

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout