Articles

Małgorzata Korczyńska-Derkacz : 0000-0002-1470-2252

Articles

Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)

AbstractDownload article

company newspapers, party press, regional and local press, Wrocław, Lower Silesia, Głos Jelcza, Głos Rokity, Elwro, Intermoda, Ku Nowemu, Nasze Problemy, Pafawag, Polar, Żeglarz Odrzański, Życie Załogi

Jednodniówka jako typ dokumentów życia społecznego. Zarys problematyki badawczej

AbstractDownload article

Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949

AbstractDownload article

Habilitacja Adama Łysakowskiego w świetle źródeł. Do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Małgorzata Korczyńska-Derkacz

AbstractDownload article

„Studia o Książce” (1970–1993) — koncepcje programowe i ich realizacja

AbstractDownload article

„Studia o Książce” (1970–1993), Polish academic journals, bibliological journals, Głombiowski Karol, Migoń Krzysztof

Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

Download article

Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016

Download article

Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout