Articles

Maciej Matwijów

Articles

Listy Kazimierza Piekarskiego do Ludwika Bernackiego z lat 1919-1939

AbstractDownload article

Z problematyki staropolskiej książki rękopiśmiennej: kopiariusze i zbiory materiałów życia publicznego XVII –XVIII w.

AbstractDownload article

Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka

AbstractDownload article

library manuscripts, processing of library collections, inventory of library collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th century

„Acta interregnorum” — rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

AbstractDownload article

interregnum, Polish-Lithuanian Commonwealth, public life materials, handwritten books

Zrabowane — odzyskane. Dobra kultury — przypadek Polski. Międzynarodowa konferencja ekspercka, Kraków, 12–14 listopada 2014 roku

Download article

Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013

Download article

Recenzja: Lwiwśka nacionalna naukowa biblioteka Ukrajiny imeni W. Stefanyka: peremiszczennia i wtraty fondiw. T. 1: 1939–1945. Zbirnyk dokumentiw i materialiw, nauk. red.: Jarosław Daszkewycz, Myrosław Romaniuk, Hałyna Swarnyk, Lwiw 2010

Download article

O największej współczesnej encyklopedii księgoznawczej — drugim wydaniu niemieckiego Lexikon des gesamten Buchwesens (LGB2)

Download article

Recenzja: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout