Articles

Małgorzata Skibińska

Articles

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractDownload article

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Fragmenty romantycznej „anatomii bibliomanii”: martyrologia dziecięcych czytelników w "Godzinie myśli" Juliusza Słowackiego

AbstractDownload article

Lektura jako źródło cierpień. Autotematyzm i bohaterowie żywcem zaczytani we "Frankensteinie" Mary Shelley

AbstractDownload article

Pamięć paradyzu. Fredrowskie uobecnienia w słowie i milczeniu Profesora Bogdana Zakrzewskiego (Szkic do wyobrażonego portretu)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout