Recenzja: Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII–naczało XX wieka. Biobibliograficzeskij sprawocznik, ried. koll. Władimir Rufinowicz FIRSOW et alt., awt. koll. Oleg Jurjewicz ABAKUMOW et alt., Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka” 2013, 480 s. ISBN 078-5-8192-0442-9 Natalja Gienrichowna PATRUSZEWA, Cenzor w  gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii (wtoraja połowina XIX–naczało XX wieka), Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Siewiernaja zwiezda” 2011, 267 s. ISBN 978-5-905042-23-2

Janusz Kostecki

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

57, 2013

Pages from 194 to 203

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout