Recenzja: Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu w  1977–1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2011, 367 s.   ISBN 978-83-60580-78-3

Grzegorz Nieć

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

57, 2013

Pages from 203 to 212

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout