O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013

Weronika Karlak

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

57, 2013

Pages from 236 to 243

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout