O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku

Katarzyna Krzak-Weiss

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

53, 2009

Pages from 111 to 128

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout