Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949

Małgorzata Korczyńska-Derkacz

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

52, 2008

Pages from 153 to 173

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout