Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów

  1. Katarzyna Krzak-Weiss ORCiD: 0000-0003-0741-3281

Abstract

 

SUPLEMENT DO BADAŃ NAD POLSKIMI MODLITEWNIKAMI DRUKOWANYMI XVI WIEKU. PRÓBA IDENTYFIKACJI I CHRONOLOGIZACJI ARKUSZA ZE ZBIORÓW ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO W GNIEŹNIE NA PODSTAWIE ANALIZY ZDOBIĄCYCH GO DRZEWORYTÓW

Charakterystyka ułomka znalezionego podczas prac inwentaryzacyjnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie w tzw. luzach papierowych. Chronologizacja i identyfi kacja znaleziska na podstawie analizy zdobiących go ilustracji. Dziedzice Marka Szarfenberga czy Maciej Szarfenberg? Hortulus animae czy Horae Beatae Mariae Virginis?

 

A SUPPLEMENT TO THE STUDY OF POLISH PRAYER BOOKS PRINTED IN THE 16TH CENTURY. AN ATTEMPT TO IDENTIFY AND ESTABLISH THE CHRONOLOGY OF A SHEET FROM THE COLLECTION OF THE ARCHDIOCESAN ARCHIVES IN GNIEZNO ON THE BASIS OF ITS WOODCUT DECORATIONS

The article is an attempt to identify a single, much damaged sheet discovered during inventory taking at the Archdiocesan Archives in Gniezno. An analysis of this historical specimen, especially its graphics content, has made it possible to establish that it is a fragment

 

Download article

This article

Roczniki Biblioteczne

61, 2017

Pages from 25 to 34

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout