Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów

  1. Katarzyna Krzak-Weiss

Abstract

SUPLEMENT DO BADAŃ NAD POLSKIMI MODLITEWNIKAMI DRUKOWANYMI XVI WIEKU. PRÓBA IDENTYFIKACJI I CHRONOLOGIZACJI ARKUSZA ZE ZBIORÓW ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO W GNIEŹNIE NA PODSTAWIE ANALIZY ZDOBIĄCYCH GO DRZEWORYTÓW

Charakterystyka ułomka znalezionego podczas prac inwentaryzacyjnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie w tzw. luzach papierowych. Chronologizacja i identyfi kacja znaleziska na podstawie analizy zdobiących go ilustracji. Dziedzice Marka Szarfenberga czy Maciej Szarfenberg? Hortulus animae czy Horae Beatae Mariae Virginis?

 

A SUPPLEMENT TO THE STUDY OF POLISH PRAYER BOOKS PRINTED IN THE 16TH CENTURY. AN ATTEMPT TO IDENTIFY AND ESTABLISH THE CHRONOLOGY OF A SHEET FROM THE COLLECTION OF THE ARCHDIOCESAN ARCHIVES IN GNIEZNO ON THE BASIS OF ITS WOODCUT DECORATIONS

The article is an attempt to identify a single, much damaged sheet discovered during inventory taking at the Archdiocesan Archives in Gniezno. An analysis of this historical specimen, especially its graphics content, has made it possible to establish that it is a fragment

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Roczniki Biblioteczne

61, 2017

Strony od 25 do 34

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy